26 Th11 2019 11:21

SCMT_LPG1
Đặc tính nguy hiểm của LPG Các hệ thống chiết nạp, sử dụng LPG là các hệ thống kín, chứa LPG bão hòa dưới áp suất cao ở nhiệt độ môi trường. Từ đó có thể thấy hai mối nguy hiểm chính liên quan đến hệ thống LPG là: Hệ thống luôn có áp suất, khi áp lực của môi chất vượt quá khả năng chịu lực của bồn chứa, đường ống sẽ gây ra nổ vỡ LPG chứa bên trong hệ thống là môi chất có khả năng c...
Goto Top