Báo giá

Thứ 6 | 14/08/2020 - Lượt xem: 666

Quý khách vui lòng gửi cho chúng tôi:

Họ & tên Khách hàng:……………..
Công ty đang hoạt động :…………………..
Trụ sở:…………………………
Mục đích sử dụng LPG:…………………………..
Dung tích sử dụng hàng tháng ( không bắt buộc): ………
Địa chỉ Email: ……………………………
Số điện thoại:………………….

Qua email: thanhnm@noithuongbac.vn

Đội ngũ sale sẽ liên lạc cho quý khách vào thời gian sớm nhất !


 
Đang tải bình luận,....