Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

Thứ 4 | 12/08/2020 - Lượt xem: 724

TẦM NHÌN
Trở thành tập đoàn tư nhân kinh doanh và vận chuyển LPG hàng đầu Việt Nam

SỨ MỆNH
Mang lại giá trị cho khách hàng

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
- An toàn trong vận hành
- Chuyên nghiệp trong phục vụ
- Trách nhiệm với người lao động, xã hội
- Hiệu quả với cổ đông

KHẨU HIỆU
Goods for life

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
Hoàn thiện chuỗi chu trình từ sản xuất đến cung cấp sản phẩm đến tay người tiêu dùng tại Việt Nam, cung cấp cho khách hàng các sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ cao vào quản lý sản xuất, kinh doanh các sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), sản phẩm khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) hay khí thiên nhiên nén (CNG).
Đẩy mạnh hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tối đa hóa lợi ích của các bên theo nguyên tắc win – win.

Đang tải bình luận,....