Address: No. 189/8 Le Hong Phong Street, Tan Phuoc Quarter, Tan Binh Ward, Di An Town, Binh Duong Province.

Phone: (0274) 3 738 631 - Fax: (0274) 3 738 632

Goto Top