•     Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Phạm Gia được thành lập vào năm 2011 với số vốn ban đầu là 10 tỷ, trụ sở đặt tại thành phố Hải Phòng với chức năng nhiệm vụ chính là Tổng đại lý phân phối nhãn hiệu Shellgas.
  • Địa chỉ                 :              Số 5B, khu Hồ Đá, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Giám đốc            :             Hoàng Minh Tân
  • Điện thoại           :            (0313) 529 510                                    Fax: (0313) 529 511
Goto Top