• Địa chỉ                 :               Tổ 7, Ấp Bến, Xã Anh Thạnh, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
  • Tổng giám đốc  :               Nguyễn Văn Thức
  • Điện thoại           :               0902363687
Goto Top