Địa chỉ: Km5, Đường 5, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: (0313) 3 528 608

Goto Top