Địa chỉ: Số 6, Ngõ 321, Vĩnh Hưng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3 644 1995 / (04) 3644 2045                   - Fax: (04) 3 644 1995

Goto Top