BỒN CHỨA

Thứ 4 | 12/08/2020 - Lượt xem: 249

Tổng sức chứa LPG của kho Thăng Long Gas là 1200 tấn được tồn trữ trong 06 bồn chứa trụ ngang với dung tích 200 tấn/ bồn
 
 


 

 
Đang tải bình luận,....