Cơ cấu tổ chức đang được cập nhật

BAN LÃNH ĐẠO

- Chủ tịch HĐQT:                         Ông Nguyễn Minh Thông

- Tổng Giám đốc:                       Bà Trần Thị Kim Diệp

- Giám đốc Điều hành:          Ông Ngô Mạnh Hùng

- Giám đốc Kinh doanh:          Ông Lê Minh Thành

- Giám đốc Vận tải:                   Ông Hoàng Minh Tân

- Kế toán trưởng:                       Bà Khiêu Thị Tú Anh.

 
Goto Top