13 Th3 2020 15:38

vanchuyenbangduongong4
Tàu thuyền chạy trên sông biển, xe cộ chạy trên đất liền, máy bay bay trên trời, là ba hình thức giao thông vận tải lớn mà chúng ta đều quen thuộc, còn hệ thống vận chuyển bằng đường ống mới phát triển gần đây thì được gọi là động mạch vận chuyển lớn thứ tư. Hôm nay hãy cũng Nội Thương Bắc công ty vận chuyển hàng đầu cùng tim hiểu về hình thức giao thông mới và đặc biệt này. Nội dung...
Goto Top