24 Th12 2019 17:09

ds-bang-gia-001-744x1024
Căn cứ Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ giao thông Vận tải quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước Cảng biển. Công ty TNHH Khí hóa lỏng Thăng Long Cảng chuyên dùng công ty Liên doanh khí hóa lỏng Thăng Long niêm yết đơn vị thực hiện thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền cùng với bảng giá niêm yết dịch vụ thu gom xử lý chất thải...
Goto Top