14 Th2 2020 18:03

tinhhinhkinhdoanhbien3
Việt Nam có vùng biển rộng trên 1 triệu km2 gấp 3 lần diện tích đất liền cùng với bờ biển dài trên 3.260km với nhiều bán đảo, vũng vịnh kín sóng gió, độ sâu tự nhiên lớn, lại nằm trên con đường hàng hải nhộn nhịp nhất trên thế giới... cùng với những ưu thế tự nhiên cảng biển đã ra đời một cách tất yêu và gắn bó chặt chẽ với hoạt động sản xuất, đời sống của nhân dân và lịch sử Việt Nam, g...
13 Th2 2020 16:34

logisticVietnam
Tại Việt Nam, trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới thì nhu cầu logistics ngày càng lớn và là một bộ phận cấu thành nên giá thành sản phẩm. Các công ty cung cấp logistics thì phải luôn chú trọng đến các yếu tố quan trọng của logistics là: Số lượng, chất lượng, thời gian và cuối cùng là giá cả dịch vụ. Các công ty logistics luôn phải đặt quy tắc JIT ( Just in time) làm ưu tiên. Logis...
Goto Top