02 Th12 2019 11:40

DientapPCCC
Là hai trong những công ty kinh doanh và vận chuyển gas hàng đầu Việt Nam, công ty cổ phần Nội Thương Bắc và công ty Thăng Long LPG vô cùng chú trọng tới công tác phòng cháy, chữa cháy. Như một hoạt động thường niên, công ty cổ phầ Nội Thương Bắc và công ty Thăng Long LPG đã phối hợp cùng nhau thực hiện diễn tập phòng cháy chữa cháy nhằm chủ động ứng phó và phòng chống hỏa hoạn xảy ra. T...
Goto Top