kho-hai-an-2-nho
01 Th10 2017 13:46

Nội Thương Bắc vinh dự là thương nhân phân phối LPG

img_0563-copy-1

kho-hai-an-2-nho

 

Ngày 20/09/2017, Bộ Công Thương công bố Danh sách thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí. Trong đó  Nội Thương Bắc vinh dự được là 1 trong 23 thương nhân xuất nhập khẩu LPG trong cả nước (Theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)

Hai đơn vị thành viên: Công ty TNHH Đầu tư Dầu khí Hà Nội và Công ty Cổ phần Ngon Lửa Thần cũng là thương nhân phân phối LPG trong cả nước

Danh sách tại trang chủ của Bộ Công Thương: http://www.moit.gov.vn/CmsView-EcoIT-portlet/html/print_cms.jsp?articleId=6607

Goto Top