Địa chỉ: Nhà máy 1: Thôn Thuận Tiến, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

                   Nhà máy 2: Thôn Yên Thường, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

                                    Điện thoại: (024) 3698 3386 - Fax: (04) 3698 3385

Goto Top