ds-bang-gia-001-744x1024
24 Th12 2019 17:09

Danh sách các đơn vị thực hiện và bảng giá thu gom xử lý chất thải tàu thuyền

Căn cứ Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ giao thông Vận tải quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước Cảng biển.
Công ty TNHH Khí hóa lỏng Thăng Long Cảng chuyên dùng công ty Liên doanh khí hóa lỏng Thăng Long niêm yết đơn vị thực hiện thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền cùng với bảng giá niêm yết dịch vụ thu gom xử lý chất thải như sau:

  1. Tên đơn vị cung ứng dịch vụ: Công ty TNHH MTV Môi trường và Đô thị Hải Phòng

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: Số 1 Lý Tư trọng, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
  • Điện thoại; 0225.3569597                               Email: hpureco@gmail.com
  1. Tên đơn vị cung ứng dịch vụ: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh

Thông tin liên hệ;

  • Địa chỉ: Tổ 1, Phường Lãm Hà, Q. Kiến An, Tp Hải Phòng.
  • Điện thoại: 0235.3762986                              Email: ansinhmtqn@gmail.com

Thông tin chi tiết và bảng giá các loại dịch vụ như sau: 

ds-bang-gia-001-744x1024

ds-bang-gia-002-744x1024

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cung ứng dịch vụ nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ, chính xác về nội dung và bảng giá công bốvà thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển, nhằm phòng chống ô nhiễm môi trường. 

Goto Top