img_0563-copy-1
dsc_0537-1 kho-hai-an-2-nho
  •     Tháng 12 năm 2015, Nội Thương Bắc đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hóa chất và Dầu khí Hải An và đấu giá thành công để mua lại hệ thống kho chứa LPG tại Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng. Tại đây, với công suất khai thác gần 5.000 tấn LPG đã tạo sự chủ động cho Công ty trong việc kinh doanh LPG nguồn và kết nối thêm các đối tác khác cùng kinh doanh LPG nguồn đến thuê kho chứa.
  • Địa chỉ trụ sở      :           22/417 đường Đà Nẵng, P.Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng
  • Điện thoại           :           0313.979.607                          Fax: 0313.979.956
  • Tổng giám đốc   :           Trịnh Đăng Khoa
  • Nhà máy chiết nạp LPG và kho nguồn chứa LPG tại Khu công nghiệp Đình Vũ
  • Địa chỉ                 :            Lô CN5.1C, KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Quận Hải An, HP
  • Điện thoại           :           0313.979.607                          Fax: 0313.979.956
  • Diện tích              :           20.520m²                                  Sức chứa: 5000m³
   
Goto Top