• Công ty Cổ phần Nam Bạch Đằng được thành lập ngày 27/07/2004
  • Giám đốc:         Nguyễn Minh Thông
  • Địa chỉ:               Số 223, Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
  • Điện thoại:          (0313) 528 608                                    Fax: (0313) 850 638
Goto Top