Ngày: 09/08/2017
Để đáp ứng yêu cầu quản lý trong thời gian tới, Công ty TNHH Vận tải Ô tô Nội Thương Bắc có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG Nhân viên Phụ trách IT LOẠI HÌNH CÔNG VIỆC Toàn thời gian cố định ĐỊA ĐIỂM...
Goto Top