Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 2/2 Phan Thúc Duyện, P.4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch: 460 Cộng Hòa, P. 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84)28.2253.8754/9654

Fax:              (+84)28.2253.9664

Goto Top